Jul 31, 2009

Info about counselling Part 1

Perkataan masalah / problem tidak boleh digunakan semasa sesi kaunseling. Sepatutnya menggunakan perkataan isu / concern. Lebih selesa dan tidak menyebabkan CL bertambah kurang yakin terhadap CR.

P/s:
Counsellor = CR
Client = CL

No comments: